اجلال قوامی
  • احضار اجلال قوامی به دادگاه سنندج

    جلسه دادگاه اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه در شعبه سوم دادیاری دا ...

    جلسه دادگاه اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج برگزار می گردد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اجلال قوامی، ...

    Read more