احزاب مخالف
  • بازداشت یک شهروند در سقز

    اقبال زارعی شهروند اهل روستای خوشه ده ره ی سرشیو سقز بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نق ...

    اقبال زارعی شهروند اهل روستای خوشه ده ره ی سرشیو سقز بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از آژانس خبری موکریان، یک شهروند به نام “اقبال زارعی” اهل خوشه ده ره ی سرشیو سقز روز دوشنبه ۲ ...

    Read more