احضاریه‌ی دادستانی
  • حسین رونقی به زندان اوین رفت

     حسین رونقی، زندانی سیاسی، پس از معرفی خود به دادستانی تهران، به زندان اوین بازگشت. به گزارش تارنگار حقوق ...

     حسین رونقی، زندانی سیاسی، پس از معرفی خود به دادستانی تهران، به زندان اوین بازگشت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی که چندی است به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در خارج از ز ...

    Read more