احمد دلواری احمدپور
  • اعدام یک زندانی در زندان بوشهر

    طی هفته گذشته حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قتل» در زندان مرکزی بوشهر اجرا شد. به گزارش تارنگار حقو ...

    طی هفته گذشته حکم اعدام دستکم یک زندانی با اتهام «قتل» در زندان مرکزی بوشهر اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دوم خردادماه، یک زندانی ۳۰ ساله با اتهام «قتل» در زندان مرکزی بوشهر به طناب دار ...

    Read more