اداره بهزیستی
  • هفته ای یک نوزاد در سیرجان رها می شود

    به گفته رییس اداره بهزیستی سیرجان، هفته‌ای یک نوزاد سرراهی در سیرجان پیدا و به شیرخوارگاه کرمان فرستاده م ...

    به گفته رییس اداره بهزیستی سیرجان، هفته‌ای یک نوزاد سرراهی در سیرجان پیدا و به شیرخوارگاه کرمان فرستاده می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهتاب حسینی رییس اداره بهزیستی سیرجان گفت: به‌طور مت ...

    Read more