اداره کل زندان های کشور
  • زندان کارون اهواز برای همیشه تعطیل شد

     با دستور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان کارون اهواز برای همیشه تعطیل شد. به ...

     با دستور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان کارون اهواز برای همیشه تعطیل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل خبرگزاری مهر، از اداره کل زندان های استان خوزستان، رئیس ...

    Read more