ارسلان پیرزادگان
  • بازداشت شهروندان در ارومیه و مهاباد

    طی روزهای اخیر، دو شهروند در ارومیه و مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بش ...

    طی روزهای اخیر، دو شهروند در ارومیه و مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ارسلان پیرزادگان در سوم مهرماه سال جاری در ارومیه و علی برناصر در هشتم مهرماه در مه ...

    Read more