استانداری بوشهر
  • تجمع کارگران شرکت صنایع دریایی ایران

    روز ۲۱ بهمن ماه سال جاری کارگران شرکت صنایع دریایی ایران برای روز چهارم در مقابل استانداری بوشهر دست به ا ...

    روز ۲۱ بهمن ماه سال جاری کارگران شرکت صنایع دریایی ایران برای روز چهارم در مقابل استانداری بوشهر دست به اعتراض زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگران شرکت صنایع دریایی ایران که به دلیل عدم ...

    Read more