استخر مختلط
  • پلمب مهدکودک‌های دارای استخر مختلط

    معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت که هیچ مهد‌کودکی حق برگزاری استخر مختلط را ندارد و در صورت مرت ...

    معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت که هیچ مهد‌کودکی حق برگزاری استخر مختلط را ندارد و در صورت مرتکب شدن به چنین تخلفی، آن مهدکودک پلمب می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنی ...

    Read more