اصلاحیه بودجه
  • آب در ایران گران شد

    مجلس ایران در ادامه بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت، قیمت هر مترمکعب آب شرب را ۱۵ تومان گران کرد. به گز ...

    مجلس ایران در ادامه بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت، قیمت هر مترمکعب آب شرب را ۱۵ تومان گران کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به زمانه، بر اساس مصوبه مجلس در روز چهارشنبه ۳ شهریور وزارت نیرو ...

    Read more