اصلاح مجرمین
 • سیب؛ نشریه داخلی زندان اوین

  نشریه «سیب» تنها نشریه داخلی زندان اوین است. هدف از انتشار آن، آموزش و اصلاح مجرمین است، اما موضوعات عمده ...

  نشریه «سیب» تنها نشریه داخلی زندان اوین است. هدف از انتشار آن، آموزش و اصلاح مجرمین است، اما موضوعات عمده این نشریه را چند سالی است که مطالب مذهبی تشکیل می‌دهد، مطالبی که با بی‌مهری همه زندانیان ساکن ...

  Read more
 • کرامت انسانی محبوسین تحت هر شرایطی باید حفظ شود

  اصل تفکیک زندانیان، از مبانی عدالت است. ازآنجاکه یکی از اهداف اصلی مجازات حبس، اصلاح مجرمین است، تفکیک مح ...

  اصل تفکیک زندانیان، از مبانی عدالت است. ازآنجاکه یکی از اهداف اصلی مجازات حبس، اصلاح مجرمین است، تفکیک محکومین بر اساس نوع جرم اهمیتی اساسی دارد. در قوانین ایران صراحتاً صحبتی از تفکیک زندانیان سیاسی- ...

  Read more