اعتیاد در مردان
  • از پیش فروش جنین تا کودکان کار آینده

    نه پدرشان مشخص است و نه مادرشان توانایی و صلاحیت نگهداریشان را دارد؛ آنها یا در شیرخوارگاه‌ها بزرگ می‌شون ...

    نه پدرشان مشخص است و نه مادرشان توانایی و صلاحیت نگهداریشان را دارد؛ آنها یا در شیرخوارگاه‌ها بزرگ می‌شوند و یا به بهای ۲ میلیون تومان فروخته می‌شوند تا کودکان کار آینده باشند. همان زمان که نیمه‌های ش ...

    Read more