اعدام یک زندانی
  • اعدام یک زندانی سحرگاه فردا در ملاءعام

    حکم اعدام یک متهم به “قتل”، سحرگاه فردا در شهرستان سنقروکلیایی در ملاءعام اجرا خواهد شد. به گزارش تارنگار ...

    حکم اعدام یک متهم به “قتل”، سحرگاه فردا در شهرستان سنقروکلیایی در ملاءعام اجرا خواهد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سهیل سنقر، فردا دوشنبه حکم اعدام متهم به قتل کودک سنقری در ملاءعام ...

    Read more