اعضای کمپین یک میلیون امضا
  • عالیه مطلب‌زاده بازداشت شد

    سایت خبری زیتون از بازداشت عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در روز جاری خ ...

    سایت خبری زیتون از بازداشت عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، در روز جاری خبر داد به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دختر عالیه مطلب‌زاده گفت که مادرش پس از تماسی تلفنی ...

    Read more