افتادن قالبهای سیمانی
  • مرگ یک کارگر چاه کن در حین کار

    روز گذشته در شیراز در اثر افتادن قالبهای سیمانی، کارگر چاهکن در دم جان سپرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    روز گذشته در شیراز در اثر افتادن قالبهای سیمانی، کارگر چاهکن در دم جان سپرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز گذشته یک کارگر در داخل یک چاه ۲۵ متری در روستای خان زنیان استان فار ...

    Read more