افشین حیدرزاده
  • بازداشت سه جوان کُرد در بوکان

     روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، سه شهروندکُرد در شهر بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تار ...

     روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، سه شهروندکُرد در شهر بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه جوان کُرد به نام های افشین حیدرزاده، حامد حیدرزاده و سعید حیدرزاده، ...

    Read more