امام زمان
  • «جمکران» تا چه اندازه فربه می‌شود؟

    همه چیز از یک خواب شروع شد. سال ۳۹۳ ه.ق. حسن‌بن‌مُثله جمکرانی در خواب می‌بیند عده‌ای از مردم او را بیدار ...

    همه چیز از یک خواب شروع شد. سال ۳۹۳ ه.ق. حسن‌بن‌مُثله جمکرانی در خواب می‌بیند عده‌ای از مردم او را بیدار می‌کنند و به او می‌گویند: «برخیز و مولای خود، مهدی، را اجابت کن که تو را طلب نموده است.» او به ...

    Read more