امینه معلا
  • احضار چهار فعال مذهبی به دادگاه

    نیروهای امنیتی – قضایی حکم احضار چهار فعال مذهبی را ابلاغ کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین ...

    نیروهای امنیتی – قضایی حکم احضار چهار فعال مذهبی را ابلاغ کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین خاکی، حسین بارون‌زاده (دانیال)، محمد بهرامی و رحمان بهمنی (ضیاء) در تاریخ دوشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱ ...

    Read more