انتقال آب خزر
  • بحران آب در استان مرکزی و سمنان

    وزیر نیرو از کاهش ۴۰ میلیارد متر مکعب آب خبر داد. برخی مقامات برای برون​رفت از بحران آب، گزینه انتقال آب ...

    وزیر نیرو از کاهش ۴۰ میلیارد متر مکعب آب خبر داد. برخی مقامات برای برون​رفت از بحران آب، گزینه انتقال آب خزر به استان مرکزی و سمنان را تنها راه می​دانند اما به نظر منتقدان این طرح غیرعلمی و پرخرج است. ...

    Read more