اهل جاسک
  • اعدام هفت زندانی در زندان میناب

    سحرگاه سه شنبه ششم مهرماه، حکم اعدام هفت زندانی در زندان میناب به اجرا در آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    سحرگاه سه شنبه ششم مهرماه، حکم اعدام هفت زندانی در زندان میناب به اجرا در آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هفت زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر که روز یکشنبه چهارم مهر ماه ج ...

    Read more