اولویت‌های دانشگاه
  • برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها مجاز نیست

    شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران آیین‌نامه‌ای را برای اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها تدوین کر ...

    شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران آیین‌نامه‌ای را برای اجرای موسیقی در دانشگاه‌ها تدوین کرده است که برگزاری برنامه‌های موسیقی را در دانشگاه‌ها بسیار محدود می‌کند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    Read more