بابلکنار بابل
  • بابل و عسلویه؛ مرگ کارگران

    طی روز های گذشته، به دلیل فقدان ایمنی محیط کار، دو کارگر در شهروهای بابل و عسلویه جان خود را از دست دادند ...

    طی روز های گذشته، به دلیل فقدان ایمنی محیط کار، دو کارگر در شهروهای بابل و عسلویه جان خود را از دست دادند. سقوط تیربرق بر روی راننده جرثقیل در آمل به مرگ او انجامید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

    Read more