بازداشتگاه اطلاعات تبریز
  • آزادی میلاد اکبری با قرار وثیقه

    روز شنبه ۲۶ تیرماه، میلاد اکبری، فعال مدنی اهل تبریز، با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات تبریز آزاد شد. ...

    روز شنبه ۲۶ تیرماه، میلاد اکبری، فعال مدنی اهل تبریز، با قرار وثیقه از بازداشتگاه اطلاعات تبریز آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، میلاد اکبری، فعال مدنی که پیش تر بازداشت و به اداره اطلاعات ...

    Read more