بازرسی بدنی
 • یورش گارد امنیتی زندان اوین به بند نسوان

  روز گذشته ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند نسوان، آن را بازرسی و تفتیش کردند. به گزارش تارنگ ...

  روز گذشته ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند نسوان، آن را بازرسی و تفتیش کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش و ...

  Read more
 • یورش گارد امنیتی زندان اوین به بند هفت

  روز سه شنبه پنجم آبان ماه، گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند ۷ این زندان، اقدام به بازرسی و تفتیش وسا ...

  روز سه شنبه پنجم آبان ماه، گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند ۷ این زندان، اقدام به بازرسی و تفتیش وسایل زندانیان نمودند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم صد تن از مأموران امنیتی زندان اوی ...

  Read more
 • فشار بر یک زندانی امنیتی در زندان اوین

  علی‌رضا گلی‌پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین پس از بازرسی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش تارنگ ...

  علی‌رضا گلی‌پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین پس از بازرسی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی‌رضا گلی‌پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که هفته گذشته به دلیل ...

  Read more