بازپرسي
  • بازداشت یک فعال مدنی در اهر

    ابراهیم نوری، فعال مدنی ساکن اهر، در شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش ...

    ابراهیم نوری، فعال مدنی ساکن اهر، در شعبه دوم بازپرسی دادگاه اهر توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ تیرماه، ابراهیم نوری، فعال مدنی، در پی اجضار به شعبه ...

    Read more