بازیگر مشهور
  • اجرای حکم شلاق بازیگر مشهور تلویزیون

    بازیگر مشهور تلویزیون که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران، به اتهام «ارتکاب عمل منافی عفت» به شلاق محکو ...

    بازیگر مشهور تلویزیون که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران، به اتهام «ارتکاب عمل منافی عفت» به شلاق محکوم شده بود بعد از تحمل ۹۹ ضربه شلاق، راهی بیمارستان شد، مجازات شلاق از جمله احکام غیرانسانی و شب ...

    Read more