برجام
 • وضعیت معیشتی کارگران پس از اجرای برجام چگونه خواهد شد؟

  روز ١۶ ژانویه سال ۲۰١۶ /٢۶ دی ١٣۹۴، پس از ١٣ سال کشمکش و رایزنی، پرونده هسته‌ای ایران به سرانجام رسید و ت ...

  روز ١۶ ژانویه سال ۲۰١۶ /٢۶ دی ١٣۹۴، پس از ١٣ سال کشمکش و رایزنی، پرونده هسته‌ای ایران به سرانجام رسید و تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با آن لغو شد. دیدگاه‌های مختلفی درباره دوران پس از تحریم‌های اقتص ...

  Read more
 • «برجام» و مطالبات دستمزدبگیران

  تأمین ۲۴/ با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، اگر هم چراغ امیدی در دل قشر دستمزدبگیر جامعه از معلم و ...

  تأمین ۲۴/ با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، اگر هم چراغ امیدی در دل قشر دستمزدبگیر جامعه از معلم و کارگر روشن نشده باشد، انتظاراتی در جامعه مزدبگیران به وجود آمده است، انتظاراتی که با عادی شدن ا ...

  Read more
 • زانیار مرادی به اعدام تهدید شد

  «زانیار مرادی»، زندانی سیاسی کُرد، از سوی معاون قضایی زندان رجایی شهر کرج به اعدام تهدید شد. به گزارش تار ...

  «زانیار مرادی»، زندانی سیاسی کُرد، از سوی معاون قضایی زندان رجایی شهر کرج به اعدام تهدید شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، معاون قضایی زندان رجایی شهر ضمن مراجعه به زندان رجایی شهر در گفت‌و‌گویی ...

  Read more