برگزاری جلسه
  • تجدید جلسه دادگاه محمدعلی‌ طاهری

    سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری در مورد‌ آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: قرار بود دو هفته پی ...

    سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری در مورد‌ آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: قرار بود دو هفته پیش جلسه رسیدگی به پرونده موکلم برگزار شود. به علت این‌که موکلم توسط ماموران در جلسه حاضر نشده بو ...

    Read more