بصیر ابراهیمی
  • اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه

    بصیر ابراهیمی از دانشگاه علامه محدث نوری به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد و اجازه تح ...

    بصیر ابراهیمی از دانشگاه علامه محدث نوری به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد و اجازه تحصیل در رشته معماری در مقطع کارشناسی این دانشگاه را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    Read more