بندر انزلی
  • اعدام سه زندانی در رشت

    سحرگاه روز جاری، حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل در زندان مرکزی رشت به اجرا در آم ...

    سحرگاه روز جاری، حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل در زندان مرکزی رشت به اجرا در آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و ...

    Read more