بند زندانیان جرائم خطرناک
  • رحمان رشیدزاده به سلول انفرادی منتقل شد

    رحمان رشیدزاده، زندانی سیاسی کُرد، به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد. به گزارش تارنگارحقوق بشر در ایر ...

    رحمان رشیدزاده، زندانی سیاسی کُرد، به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد. به گزارش تارنگارحقوق بشر در ایران ،رحمان رشیدزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرا ...

    Read more