بند عبرت
  • عباس لسانی در سومین روز اعتصاب غذا

    عباس لسانی، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از پنجم اسفندماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزا ...

    عباس لسانی، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از پنجم اسفندماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس لسانی، فعال مدنی آذری‌زبان، به دلیل انتقال به بند عبرت در زن ...

    Read more