بهائی
  • گزارشی از وضعیت یک خانواده بهایی در بند

     اعضای یک خانواده بهائی به نامهای عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی، هم اکنون در حال سپری کردن دوران ...

     اعضای یک خانواده بهائی به نامهای عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی، هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان های اوین و رجایی شهر می باشند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، الهام ...

    Read more