بهادر حداوند
  • وقوع قتل در زندان رجایی شهر

    در هفته گذشته یکی از زندانیان زندان رجایی شهر از سوی زندانی دیگری در این زندان به قتل رسید. به گزارش تارن ...

    در هفته گذشته یکی از زندانیان زندان رجایی شهر از سوی زندانی دیگری در این زندان به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه مهدی اسدی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر، از سوی ...

    Read more