بهنام روحانی فرد
  • یک شهروند بهایی در تهران بازداشت شد

    بهنام روحانی فرد، شهروند بهایی در تهران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ا ...

    بهنام روحانی فرد، شهروند بهایی در تهران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۲ شهریورماه نیروهای امنیتی بهنام روحانی فرد، یکی از شهروندان بهایی ساکن تهران ...

    Read more