بیت الله برزگر
  • احضار یک فعال مدنی به دادگاه اهر

    طی روزهای اخیر، یک فعال مدنی شهروند آذربایجانی به دادگاه انقلاب اهر احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق ...

    طی روزهای اخیر، یک فعال مدنی شهروند آذربایجانی به دادگاه انقلاب اهر احضار شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بیت الله برزگر، یکی از فعالین مدنی آذربایجانی، با احضاریه دادگاه انقلاب دادگستری ...

    Read more