بیمارستان‌های دولتی و کودکان
  • کمبود ۱۰۰۰تخت بیمارستانی در هرمزگان

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به کمبود بیش از ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان گفت: متأسفانه بخش خ ...

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به کمبود بیش از ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان گفت: متأسفانه بخش خصوصی هم تاکنون علاقه‌ای برای احداث بیمارستان در هرمزگان نشان نداده است. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    Read more