بیمارستان امام رضا
  • از عمل آپاندیس تا گرو نگهداشتن جسد

    دحنر ۱۳ ساله ای که با درد آپاندیس به بیمارستان منتقل شده بود طی عمل جراحی جان خود را از دست داد، بیمارستا ...

    دحنر ۱۳ ساله ای که با درد آپاندیس به بیمارستان منتقل شده بود طی عمل جراحی جان خود را از دست داد، بیمارستان با گرو نگه داشتن جسد این دختر معادل ۸۴ میلیون تومان از خانواده او طلب کرد. به گزارش تارنگار ح ...

    Read more