بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد
  • «کودک آزاری» منجر به فوت کودک مشهدی شد

    روابط عمومی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، گفت: دختر خردسالی که به علت ضرب و شتم ناپدری، دچار مرگ مغزی ش ...

    روابط عمومی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، گفت: دختر خردسالی که به علت ضرب و شتم ناپدری، دچار مرگ مغزی شده و در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بستری بود، فوت کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صدیق ...

    Read more