بیماری های مزمن
  • ۷۰ هزار ایرانی نمی دانند ایدز دارند

    بر اساس آمارهای غیر رسمی ۱۰۰هزار بیمار مبتلا به ایدز داریم که ۷۰ هزار نفر از این افراد از بیماری خود اطلا ...

    بر اساس آمارهای غیر رسمی ۱۰۰هزار بیمار مبتلا به ایدز داریم که ۷۰ هزار نفر از این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازخبرگزاری مهر، معاون امور اجتماعی وزارت ب ...

    Read more