بیمه عمر
  • قتل همسر و فرزند برای دریافت بیمه عمر

    مردی در مشهد، به دلیل فقر مالی و بهره بردن از بیمه عمر، همسر و فرزند یازده ماهه‌اش را به قتل رساند. به گز ...

    مردی در مشهد، به دلیل فقر مالی و بهره بردن از بیمه عمر، همسر و فرزند یازده ماهه‌اش را به قتل رساند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متهم پرونده، صبح ۱۰ مردادماه، همسر و فرزند یازده ماهه خود را در ...

    Read more