بیکاران ایران
  • کرمانشاه صدرنشین جدول بیکاران ایران

    مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را ۱۱.۸ درصد اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بیکاری زنان ...

    مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را ۱۱.۸ درصد اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بیکاری زنان ۲ برابر مردان است و جوانان زیر سی سال بیشترین جمعیت بیکاران را تشکیل می‌دهند. به گزارش تارنگار ...

    Read more