بیکاری جونان
  • شاخص «رنج بشری» در ایران ۹۰ درصد است

    رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران وضعیت روانی جامعه را نامطلوب خوانده و گفته که شاخص بردباری اجتماعی در ا ...

    رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران وضعیت روانی جامعه را نامطلوب خوانده و گفته که شاخص بردباری اجتماعی در ایران، ۴ رتبه نسبت به دیگر کشور‌ها افت پیدا کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

    Read more