بی هویت
  • وجود یک میلیون بی هویت در کشور

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت:پیش بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار فرد بی شناسنامه در ...

    عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت:پیش بینی وزارت اطلاعات مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار فرد بی شناسنامه در کشور است اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد به نظر می رسد آمار تخمینی آن حدود یک ...

    Read more