تالاب‌ها
  • «ایران به ورشکستگی آبی رسیده است»

    رییس سازمان  محیط زیست کشور گفت که سکوت صاحب نظران در خصوص اعمال سیاست های نادرست آبی باعث شده است امروز ...

    رییس سازمان  محیط زیست کشور گفت که سکوت صاحب نظران در خصوص اعمال سیاست های نادرست آبی باعث شده است امروز کشور به ورشکستگی در بخش آب برسد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، عیسی کلانت ...

    Read more