تبسم حسینی
  • سه شهروند بهایی در زاهدان بازداشت شدند

    سه تن از شهروندان بهایی ساکن زاهدان به نام های امیلیا حکیمان، تبسم حسینی و فرشید دادور توسط ماموران امنیت ...

    سه تن از شهروندان بهایی ساکن زاهدان به نام های امیلیا حکیمان، تبسم حسینی و فرشید دادور توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، ماموران امنیتی وزارت ا ...

    Read more