تبعید به شهرستان زابل
  • علی اکبر باغانی به زابل تبعید شد

    روز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه، حکم تبعید علی اکبر باغانی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران، به اجرا درآمد. ب ...

    روز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه، حکم تبعید علی اکبر باغانی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران، به اجرا درآمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی اکبر باغانی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران که در اسف ...

    Read more