تبعیض گسترده
  • اعتصاب کارگران شهرداری خفاجیه

     اعتصاب ۷ روزه کارگران شهرداری خفاجیه همچنان ادامه دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبر ...

     اعتصاب ۷ روزه کارگران شهرداری خفاجیه همچنان ادامه دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری‌های محلی، روزپنج شنبه ۱۹ فروردین ماه، کارگران شهرداری خفاجیه به علت پرداخت نشدن حقوق‌های ...

    Read more