تبلیغ علیه نظامحقوق بشر در ایران
  • علیرضا هاشمی به مرخصی اعزام شد

    علیرضا هاشمی، معلم محبوس در بند ۸ زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ک ...

    علیرضا هاشمی، معلم محبوس در بند ۸ زندان اوین به مرخصی آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان که حکم ۵ ساله ی خود را در بند ۸ زندان اوین می گذراند، ب ...

    Read more