تجارت
  • فروش نوزاد به بهای ۵۰ هزار تومان

    پدر معتاد برای رهایی از فرزندش، نوزاد چند ماهه خود را به بهای ۵۰ هزار تومان فروخت. به گزارش تارنگار حقوق ...

    پدر معتاد برای رهایی از فرزندش، نوزاد چند ماهه خود را به بهای ۵۰ هزار تومان فروخت. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ابتکار، تنها چند روز از تولد نوزاد یک خانواده معتاد نگذشته است که از سوی ...

    Read more